TASSELNS TILL­KOMST

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ur­sprung­li­gen fanns det oli­ka le­di­ga va­ri­an­ter av da­gens tas­sel­loa­fer. Des­sa påmin­de i konstuk­tio­nen mer om seg­lar­s­kor, där ett sko­snö­re löp­te runt he­la skon ge­nom små häl­lor och som se­dan knöts på fram­si­dan av skon. På det sät­tet ska­pa­des ett tryck så att skon skul­le sit­ta åt bätt­re. Ame­ri­kans­ka Al­den sägs ha ut­veck­lat tas­sel­loa­fern på 1940-ta­let till en mer for­mell sko, ge­nom att kon­stru­e­ra en så bra pass­form att snö­re­na in­te läng­re fyll­de nå­gon funk­tion an­nan än ut­smyck­ning. sko­snö­re­na fick då en rent de­ko­ra­tiv tofs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.