Vad är

Plaza Uomo - - MANUAL -

sel­vage

sel­vage.

Ett be­grepp som of­ta upp­kom­mer på äm­net jeans och de­nim är Med det me­nas kan­ten på ty­get vil­ken of­ta syns på in­si­dan när jean­sen är upp­rul­la­de. när man vä­ver jeans­tyg så sker det på så kal­la­de skyt­tel­vävsto­lar, vil­ket in­ne­bär att en skyt­tel skjuts in med väf­ten mel­lan varp­trå­dar­na och vid tygän­den där man vän­der så bil­das en kant. Den­na kant kal­las of­ta stad­kant, el­ler på eng­els­ka, och hind­rar att ty­get fran­sar el­ler re­par sig.

lo­ro Pi­a­na 8 000 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.