Mar­co Zam­bal­do

Sti­li­ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

Ita­li­e­na­ren Mar­co Zam­bal­do är den per­son som man i dag när­mast för­knip­par med den klas­sis­ka fi­el­d­jac­kan. Han har grun­dat och äger Showroom Zam­bal­do i Ve­ro­na, ett gal­le­ri där han bå­de stäl­ler ut konst och vi­sar upp mode. Han får of­ta upp­drag som kre­a­tiv kon­sult in­om mo­de­värl­den och har job­bat med fle­ra av Ita­li­ens främs­ta varumärken. Hans in­tres­se för den klas­sis­ka M65- ­jac­kan har gjort att han star­tat det eg­na mär­ket MZ Archive, som ­till­ver­kar oli­ka fi­el­d­jac­kor och tolk­ning­ar av det klas­sis­ka yt­ter­plag­get. Stre­et sty­le-fo­to­gra­fer fång­ar ho­nom all­tid iklädd plag­get på ett av­slapp­nat

och ­ge­nu­int italienskt manér.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.