Fi­el­d­jac­kan i po­pu­lär­kul­tu­ren

Plaza Uomo - - MANUAL -

Taxi dri­ver.

– Aspe­si för pass­form, ma­te­ri­al, samt

av­sak­na­den av lo­gos el­ler mär­ken. Den mest kän­da bä­ra­ren av Alp­has grö­na mi­li­tär­jac­ka i film­histo­ri­en är nog Ro­bert de ni­ros ka­rak­tär tra­vis Bick­le i Mar­tin scor­se­ses mäs­ter­verk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.