S E X S N YG G A F I E L D J A C KO R

Plaza Uomo - - MANUAL -

M43:

Kard­bor­rek­näpp­ning i hals och vid ärmmud­dar­na. ihoprul­lad lu­va som göms i kra­gen med ett blixt­lås. Den mest po­pu­lä­ra mo­del­len är en oliv­grön nyCO, som är en bland­ning av bo­mull och ny­lon. För­la­gan till da­gens så kal­la­de är jac­kan från UsA. Den­na jac­ka har mi­li­tärt ur­sprung och er­sat­te mi­li­tä­rens ti­di­ga­re vil­ken var en vi­da­re­ut­veck­ling av

an som den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren bar un­der and­ra världs­kri­get. som nam­net an­ty­der kom den­na mo­dell 1965 och till­ver­ka­des en­bart av fö­re­ta­get Alp­ha in­du­stri­es, vil­ka än i dag säl­jer jac­kan. Det som var nytt med den, och som vi i dag ock­så ser på många fi­el­d­jac­kor, var den ihoprul­la­de hu­va som fanns dold i kra­gen med hjälp av ett blixt­lås. Jac­kan fick då även kard­bor­rek­näpp­ning vid bå­de hals­öpp­ning­en och på ärmmud­dar­na, ett fo­der och ett tå­li­ga­re tyg. Jac­kan an­vän­des av den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren un­der Vi­et­nam­kri­get och var då väl­digt po­pu­lär ef­tersom den bå­de skyd­da­de mot ky­lan och de monsun­regn som fö­re­kom. Ori­gi­na­let och den än i dag mest po­pu­lä­ra mo­del­len görs i oliv­grön nyCO, en bland­ning av bo­mull och ny­lon med färg­ko­den 107.

De­nim & sup­p­ly Ralph lau­ren

2 000 kr

Pri­va­te White vC

6 500 kr

Bar­bour 3 200 kr

nn.07 3 200 kr

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.