Acqua di Par­ma (1916)

Plaza Uomo - - MANUAL -

Acqua di Par­ma bör­ja­de som en ­li­ten par­fym­fa­brik i Par­ma. Förs­ta ­dof­ten Co­lo­nia, kom 1916 och an­vän­des till att doft­sät­ta näs­du­kar med. Men den fi­na bland­ning­en av ci­trus från Me­del­ha­vet och so­fisti­ke­rad, ita­li­ensk gent­le­man­na­ele­gans sat­te snabbt stan­dar­den för den ita­li­ens­ka ­doft­sko­lan. ­Ita­li­ens­ka dof­ter skäms in­te för sig, och ­Co­lo­nia är ing­et un­dan­tag, men de är ­all­tid lätt­bur­na och frä­scha, ­vil­ket lätt gör dem till mo­der­na klas­si­ker. ­Po­pu­lär hos bå­de kvin­nor och män (Ca­ry Grant och Aud­rey Hep­burn var bå­da fans). Klas­sisk flas­ka ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.