(2006)

Plaza Uomo - - MANUAL -

Med tan­ke på att det ges ut ung­e­fär 300 par­fy­mer om året så är det an­märk­nings­värt att så få par­fy­mer vå­gar va­ra uni­ka. Men det har med trygg­het och kon­kur­rens att gö­ra. Om man in­te är en flas­ka Ter­re d'Her­mès för­stås – jor­dig, trä­ig och kryd­dig på sam­ma gång i en mas­ku­lin bland­ning som osar ut­om­hus­ak­ti­vi­te­ter, även­tyrs­lust och kva­li­tet. ”En­ligt mig är Ter­re d'Her­mès en av de tre bäs­ta, om in­te den bäs­ta, herr­dof­ten de se­nas­te tio åren”, sä­ger Grant Os­bor­ne, grun­da­re av Ba­se­no­tes.net som är al­la par­fy­mistors främs­ta käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.