(1966)

Plaza Uomo - - MANUAL -

är ska­pad av par­fymör­le­gen­den Ed­mond Roud­nits­ka som lig­ger bakom någ­ra av värl­dens mest kän­da par­fy­mer, som Di­o­ris­si­mo och Eau d'Her­mès. Eau sau­vage är ing­et un­dan­tag. Design­hu­set Di­ors förs­ta herr­doft, som kom 1966, är en av de mest klas­sis­ka och ty­pis­ka co­log­ner som finns. Den ty­pis­ka bland­ning­en av frisk ci­trus, sen­su­ell ek­mos­sa och man­lig ve­ti­ver gör den igen­kän­nan­de fräsch men sam­ti­digt väl­digt mas­ku­lin. 1960-ta­lets sti­li­se­ra­de an­non­ser i kla­ra, tids­ty­pis­ka fär­ger (med till och med halvnak­na, spor­ti­ga män i oli­ka ­si­tu­a­tio­ner) är kanske li­ka ­iko­nis­ka som dof­ten själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.