(1985)

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det an­ri­ka par­fym­hu­set Creed från 1760 bru­kar stolt­se­ra med att va­ra det älds­ta i värl­den. Huruvi­da det stäm­mer kan man dis­ku­te­ra, men att de­ras par­fym Green Irish tweed är en klas­si­ker är ett fak­tum. Kän­di­sar­nas fa­vo­rit­doft som bärs av bå­de Ge­or­ge Cloo­ney och Ro­bert Red­ford, är en ty­pisk fougè­re, det vill sä­ga en kom­po­si­tion med la­ven­del i top­pen och ek­mos­sa i bot­ten och som på­min­ner li­te om orm­bun­ke i dof­ten. En fougè­re är all­tid ty­piskt man­lig och Green Irish tweed – som be­skrivs som ”en pro­me­nad i en ir­ländsk skog” – är ing­et un­dan­tag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.