MI­LAN O/ PA­RIS

Plaza Uomo - - MILANO PARIS -

Vad: Mode à Pa­ris och

Mo­da Uo­mo är två av ­värl­dens vik­ti­gas­te

­mo­de­vec­kor för män. När: De går av sta­peln ­ef­ter Pit­ti Uo­mo-mäs­san i Flo­rens i slu­tet av ju­ni. I år hålls de 20–23 ju­ni (­Mi­la­no) och

24–28 ju­ni (Pa­ris) . Vik­ti­ga vis­ning­ar: Lou­is Vuit­ton, Her­mès, Saint ­Lau­rent (­Pa­ris). Ca­na­li, ­Cor­ne­li­a­ni, Guc­ci, Er­me­ne­gil­do Zeg­na, Pra­da (Mi­la­no). In­fo: mi­la­no­mo­dau­o­mo.it

och mo­de­a­pa­ris.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.