tre av ag­nel­lis fa­vo­rit­plat­ser

Plaza Uomo - - STILIKON -

Fi­ats hög­kvar­ter i Tu­rin Ba­sen för det som un­der Ag­nel­lis ­led­ning blev Ita­li­ens störs­ta pri­va­ta

ar­bets­gi­va­re.

Amal­fi kus­ten Här se­mest­ra­de Gi­an­ni of­ta med sin lyxy­acht som färd­me­del. Ra­vel­lo och Con­ca dei Ma­ri­ni var två fa­vo­ri­tor­ter.

He­der­släk­ta­ren på Sta­di o del­le Al­pi i Tu­rin Ju­ven­tus hem­maa­re­na fram till 2006. Gio­van­ni Agnelli ha­de som va­na att all­tid an­län­da i he­li­kop­ter till ­klub­bens hem­ma­mat­cher.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.