Slip­sen ­

Slip­sen ­fram­för allt

Plaza Uomo - - SOMMAR - Text Olof Nithe­ni­us foto Ja­mie K Fergu­son

fram­för allt Gui­de: så till­ver­kas den, så ­väl­jer du rätt, så bär du den.

Ditt sätt att bä­ra slips skvall­rar om vem du är. En pryd­lig Windsor­knut ihop med

klas­sisk ko­stym? El­ler en li­te sned och non­cha­lent four-in-hand-knut på ofod­rad kash­mirslips? Slip­sen ut­tryc­ker per­son­lig­het och är ­de­fi­ni­tivt mer än en ac­ces­so­ar. Pla­za Uo­mo gui­dar dig till till­verk­ning­en,

­ma­te­ri­al­va­len och sät­tet att bä­ra den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.