Små­ska­ligt brit­tiskt

Plaza Uomo - - JOURNAL - ON

Det är ing­en hem­lig­het att vi på Pla­za Uo­mo gil­lar det uni­ka, ge­nu­i­na och små­ska­li­ga. En in­tres­sant kre­a­tör är den brit­tis­ka de­sig­nern Ashley Wat­son som säl­jer ac­ces­so­a­rer i den eg­na webb­s­ho­pen med sam­ma namn. Med en bak­grund in­om mo­de och fram­för allt de­nim, dröm­de Ashley om att ska­pa nå­got eget. Det blev hand­gjor­da ac­ces­so­a­rer i en mo­dern, tid­lös design. Al­la bär vi med oss nyck­lar, så var­för in­te gö­ra det li­te sti­li­ga­re ge­nom en nyc­kel­ring från Ashley Wat­son? www.ashley­wat­son.co.uk

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.