Fär­digt från Za­rem­ba be­spo­ke

Plaza Uomo - - JOURNAL -

www.za­rem­ba-krawiec.pl

Den nu­me­ra gans­ka be­kan­ta skräd­da­ren Za­rem­ba Be­spo­ke från Po­len, som det se­nas­te året be­sökt Sve­ri­ge lö­pan­de för att mö­ta nya kun­der, lan­se­ra­de ny­li­gen en ny webb­s­hop. För­u­tom skor och ac­ces­so­a­rer så säl­jer han även ett par fär­di­ga plagg. Vi vill fram­för allt lyf­ta fram den fär­di­ga ka­vaj som till­ver­kas i Italien. Pris cir­ka 4 200 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.