Woos­ters ­ stilråd

Plaza Uomo - - JOURNAL -

1. Köp det bäs­ta du ha r råd med. Om du vill byg­ga upp en gar­de­rob som du kan li­ta på, som ­hål­ler sig i många år, så välj det där li­te dy­ra­re al­ter­na­ti­vet. Spe­ci­ellt när det gäl­ler skor. Det lö­nar sig att kö­pa ett par som du kan ha i tio år, i stäl­let för att kö­pa ett nytt par var­je år. 2. Om du hit­tar en sko du verk­li­gen gil­lar, köp den bå de i brunt och sva rt. 3. Ing et är vik­ti­ga re än pa ss­for­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.