Fla­meKee­pers Hat Club

Plaza Uomo - - PORTFOLIO -

M a r c W i ll

i a mso

n

När det kom­mer till hat­tar har Marc Wil­li­am­son tju­go års er­fa­ren­het. I hans bu­tik i Har­lem hjäl­per han si­na kun­der att väl­ja rätt hatt – bland mär­ken som Bar­bi­sio, Bor­sali­no, Jo­nat­han Ri­chards of ­Ire­land, Stet­s­on och Se­len­ti­no – med sam­ma om­sorg som en skräd­da­re.

Vil­ken är er sig­na­tur­mo­dell?

– Det är den klas­sis­ka fe­o­do­ra-hat­ten som är om­ar­be­tad med an­pas­sa­de be­hand­ling­ar av ban­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.