Bru­ce boyer

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 74 år. Bor: Bethlehem, Penn­syl­va­nia. Gör: För­fat­ta­re och jour­na­list.

Bak­grund: Skri­bent och ­re­dak­tör för bland an­nat Town & Country, Esquire, Har­per’s

Ba­zaar, For­bes, New York ­Ti­mes, The New Yor­ker, De­partu­res, The Ra­ke, L’Uo­mo Vo­gue. Aktuell med: Släp­per bok True sty­le på Basic

Books i sep­tem­ber.

Bru­ce Boyer ut­an­för ­bu­ti­ken The Ar­mou­ry i ­Tri­beca, New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.