JFk

Sti­li­kO­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

usa har ald­rig haft nå­got kung­a­hus men ken­ne­dy­kla­nen är nog så nä­ra man kan kom­ma. JFk som var pre­si­dent 1961–63 har re­dan va­rit sti­li­kon här i Pla­za uo­mo en gång men för­tjä­nar ett om­näm­nan­de igen. ken­ne­dy­fa­mil­jen per­so­ni­fi­e­ra­de på al­la sätt det som för­knip­pas med den

än i dag po­pu­lä­ra prep­pys­ti­len. vid le­di­ga stun­der såg man gär­na JFk på som­mar­re­si­den­set i Cape Cod el­ler ute på se­gel­bå­ten ma­ni­tou

bä­ran­de chi­nos och piké­trö­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.