Piké + ka­vaj = per­fekt

Plaza Uomo - - MANUAL -

Piké­trö­ja går all­de­les ut­märkt att bä­ra un­der ka­vaj el­ler till och med ihop med en ko­stym un­der som­mar­halv­å­ret. Det ger ett le­digt men än­då ele­gant in­tryck. Här syns kom­bi­na­tio­nen på en så kal­lad stre­et sty­le-bild ta­gen på Benedict från tys­ka ac­ces­so­ar­mär­ket Shi­bu­mi Berlin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.