Mats Pet­ters­son

EX­PER­TEN

Plaza Uomo - - MANUAL -

KONST­NÄR­LIG LE­DA­RE

OSCAR JACOB­SON

Hur fö­re­drar du att bä­ra

en bomull­ska­vaj?

– An­ting­en kö­per man byx­an till och har som le­dig ko­stym. El­ler så fun­ge­rar den som ett yt­ter­plagg i maj/ju­ni till ett par snyg­ga jeans.

Hur mat­char man den bäst i vår?

– An­ting­en med skjor­ta och slips, el­ler med en snygg piké­trö­ja un­der. Läng­re fram mot som­ma­ren kan man ha en snygg T-shirt un­der.

Be­rät­ta nå­got om hur du valt att job­ba med bo­mull i Oscar

Jacob­sons vår­ka­va­jer.

– För vå­ren har vi två va­ri­an­ter. Den ena i lätt ga­bar­din med stretch vil­ken vi se­dan tvät­tat för att få en le­di­ga­re käns­la. In­u­ti finns ett fint skjort­fo­der med blom­möns­ter från Li­ber­ty. Vi har även ta­git fram en ny knapp som har en

tvåtons-ef­fekt som snygg kon­trast. Se­dan finns det en i en gröv­re bo­mulls

kan­vas som har en ruf­fa­re käns­la.

Van­li­ga per­so­ner är den nya ti­dens mo­del­ler. Vi tyc­ker att det går att hit­ta myc­ket bra in­spi­ra­tion hos de med­vet­na män­nen un­der som­mar­upp­la­gan av Pitti Uo­mo i Flo­rens. Där bärs bo­mull­ska­va­jer fre­kvent på ett av­slapp­nat men än­då med­ve­tet sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.