UR­SPRUNG­ET

Plaza Uomo - - MANUAL -

Väs­kor med pås­lik­nan­de ut­se­en­de har fun­nits länge. Ur­sprung­et till to­te­ba­gen som vi ser den i dag tros kom­ma från det ame­ri­kans­ka fö­re­ta­get L.L Be­an som 1944 lan­se­ra­de en ”bo­at and to­te bag”. Det rör­de sig om en öp­pen kan­vas­väs­ka med påsyd­da hand­tag att an­vän­das för det ma­ri­ti­ma li­vet och med ett ut­se­en­de som de säl­jer än i dag i en rad oli­ka va­ri­an­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.