FouR- in- Hand

Plaza Uomo - - MANUAL -

Dra upp den bre­da än­den bakom knu­ten i hal­sen och in ge­nom ög­lan som du har ska­pat. Dra åt knu­ten ge­nom att dra i den bre­da än­den. Ju­ste­ra knu­ten tills slip­sen sit­ter snyggt. • Knu­ten är li­ten vil­ket gör att den pas­sar

på skjor­tor med smal kra­ge. • Four-in-hand fun­ge­rar bäst på bre­da

slip­sar till­ver­ka­de av tun­na ty­ger. • Pas­sar bra till läng­re per­so­ner, då det in­te

går åt så myc­ket av slip­sty­gets längd när du kny­ter knu­ten. Är du nå­got kor­ta­re kan du gö­ra ett ex­tra varv med slip­sens bre­da

si­da för en dubbel four-in-hand.

Un­tip­ped.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.