TIPPED EL­LER UN­TIP­PED?

Plaza Uomo - - MANUAL -

När det kom­mer till slip­sens av­slut så har de eng­els­ka ter­mer­na tipped el­ler un­tip­ped kom­mit att bli det man an­vän­der sig av. Här hand­lar det om slip­sens av­slut på bak­si­dan har ett fo­der el­ler in­te. Om det har fo­der kal­las det tipped el­ler self­tip­ped. Fod­ret kan va­ra i ett en­fär­gat ma­te­ri­al, of­tast si­den el­ler i sam­ma ma­te­ri­al som res­ten av slip­sen. Om slip­sen helt sak­nar fo­der i av­slu­tet så be­nämns det un­tip­ped. Då ser man ty­gets bak­si­da och de av­slu­tan­de än­dar­na rul­las ihop. I bäs­ta fall sker det för hand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.