Hol­li­day & Brown

Plaza Uomo - - MANUAL -

Anrikt brit­tiskt fö­re­tag från 1919 som gick en slum­ran­de fram­tid till mö­tes och var på väg att av­veck­las

Char­vet

Öpp­na­de värl­dens förs­ta skjort­bu­tik 1838 när Jo­seph-­Christop­he Char­vet slog upp dör­rar­na i P­aris. Se­dan 1877 har de fun­nits på den le­gen­da­ris­ka adres­sen Pla­ce Ven­dô­me 28. Bå­de slip­sar­na och skjor­tor­na är bland de främs­ta i världen och be­ting­ar ett ­re­la­tivt högt pris, men så är de ock­så hand­gjor­da i Frank­ri­ke. Pla­ce Ven­dô­me 28, Paris

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.