Caffè Mu­las­sa­no

Plaza Uomo - - FINAL -

det är varmt ute, prö­va pi­stasch-­glas­sen, är väd­ret kal­la­re bör du ge den var­ma ­cho­kla­den en chans. Kafé­et har se­pa­ra­ta av­del­ning­ar för de som stan­nar till för en snabb es­pres­so och de som vill slå sig ner för en re­jäl mål­tid. Vi re­kom­men­de­rar att du av­sät­ter en stor del av din mor­gon för att ta in at­mo­sfä­ren här. Pi­az­za Castel­lo 27 www.ba­rat­ti­e­mi­la­no.it Ett fan­tas­tiskt kafé med ba­rock möble­ring där espresson ser­ve­ras på det all­ra mest ita­li­ens­ka vi­set. Att öpp­na dör­ren till det­ta lil­la kafé är som att pro­me­ne­ra in i en dröm. En snabb es­pres­so följs bäst upp med en ny­ba­kad can­no­li, el­ler om du kom­mer se­na­re un­der da­gen, ett glas ­ver­mouth. Pi­az­za Castel­lo 15 www.caf­fe­mu­las­sa­no.com

Ma­de- to- me­a­su­re gla­da, be­kvä­ma och skräd­da­de ­klä­der. Bland de mär­ken som ­bu­ti­ken har så stic­ker Mo­desto Ber­tot­to ut med si­na ­ka­belstic­ka­de slip­sar. Tag­li­a­to­re, som nog är be­kant för de som föl­jer de ­se­nas­te ga­tu­mo­de­bil­der­na från Pitti Uo­mo, ­er­bju­der le­di­ga sil­hu­et­ter, vå­ga­de men smak­ful­la möns­ter och väl­for­ma­de ­ka­vajslag. På övers­ta vå­ning­en er­bjuds ma­de-to-me­a­su­re med ko­sty­mer från 7 500 kr. Ty­ger som finns att väl­ja mel­lan ­inklu­de­rar bland an­nat Vi­ta­le Bar­be­ris ­Ca­no­ni­co, Lo­ro Pi­a­na och Dra­pers. Via Ac­ca­de­mia del­le Sci­en­ze 4/C

Skor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.