Rao Abb ig­li­a­men­to

Plaza Uomo - - FINAL -

I sta­dens älds­ta bu­tik för ­herr­klä­der möts ita­li­ensk flärd och kva­li­tet i var­je hörn – från ett fan­tas­tiskt ­ut­bud av mönst­ra­de och fär­ga­de ka­va­jer, till ­flä­ta­de bäl­ten och en av­del­ning för ma­de­to-me­a­su­re-­skjor­tor. He­la ­bu­ti­ken in­ne­hål­ler hu­set eget mär­ke och kva­li­te­ten är jämn och hög. Sti­len är klas­sisk och åter­håll­sam med tre-­knappsko­sty­mer med skarpt skur­na ka­vajslag. En tid­lös ­bu­tik att kom­plet­te­ra den dres­sa­de gar­de­ro­be­nen i. Via And­ra Do­ria 8 www.ra­o­ab­big­li­a­men­to­to­ri­no.it

Re­stau­rang

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.