Sc an­na­bue

Plaza Uomo - - FINAL -

Fan­tas­tisk al den­te- re­stau­rang som ­vi­sar upp den kraft­ful­la ­nor­di­ta­li­ens­ka ­ma­ten och fo­ku­se­rar på köt­tet som gjort ­Pi­e­mon­te känt. Det är nog omöj­ligt att väl­ja fel på me­nyn, men tag­lia (tunt ­sku­ren stek) och kalv­kin­den är be­röm­da av en or­sak. Re­stau­rang­en är li­ten, så bo­ka bord i för­väg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.