Ho­tel dei Pit­to­ri

Plaza Uomo - - FINAL -

Via Por­ta Pa­la­ti­na 19 www.nh-ho­tels.it Ho­tel­let lig­ger nord­väst om via Po, ­Turins bäs­ta shop­ping­ga­ta, med kort pro­me­nad ner till flo­den Po. In­te­ri­ö­ren präglas av art nou­veau-stil där var och ett av de tolv rum­men är te­ma­sat­ta ef­ter en ita­li­ensk konst­när från sam­ma pe­ri­od. Cor­so Re­gi­na Marg­he­ri­ta 57 www.hotel­dei­pit­to­ri.it

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.