Mu­seo Au­to

Plaza Uomo - - FINAL -

Turins be­röm­da bil­mu­se­um är hem för Fer­ra­ris och många and­ra snab­ba rö­da åk. Un­der be­sö­ket får du upp­le­va den ­ita­li­ens­ka bil­in­du­strins ut­veck­ling, från ti­di­ga bug­gi­es, via Ja­mais Con­ten­te (den förs­ta bi­len att bry­ta 100 km/h-­grän­sen) till mo­der­na For­mu­la 1-bi­lar. ­Kult­fil­men The Ita­li­an job med Mi­chael Ka­ne ­ut­spe­la­des i Tu­rin och på mu­se­et finns två av bi­lar­na som an­vän­des i fil­men.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.