Pitti uo­mo

Plaza Uomo - - FINAL -

Vad: Värl­dens vik­ti­gas­te mäs­sa för skräd­dat herr­mo­de.

Var: På det gam­la for­tet For­tez­za da bas­so i cen­tra­la

Flo­rens. När: I ju­ni (vår­mo­de) och ja­nu­a­ri (höst­mo­de) var­je år. Histo­rik: Grun­da­des 1972 och har se­dan dess vux­it i styr­ka. Blev ett nät­fe­no­men för någ­ra år se­dan i sam­band med att ga­tu­fo­to­gra­fer som The­Sar­to­ri­a­list och Tommy Ton bör­ja­de be­va­ka mäs­san.

Ita­li­ens­ka mo­de­pro­fi­len Do­me­ni­co Gi­an­fra­te bar ­lik­som många and­ra po­lo­trö­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.