Oli­ver ­ Dann efalk

Stock­holms trev­li­gas­te bu­tiks­chef om stil­fö­re­bil­der­na, re­se­tip­sen och en väl­digt vik­tig guld­ring.

Plaza Uomo - - SOMMAR - – Da­le Coo­per i Twin Pe­aks.

Bu­tiks­che­fen på Herr Ju­dith Ös­ter­malm i Stock­holm om

­stil­fö­re­bil­der och restips.

Vil­ken är din stil­fö­re­bild?

– Min kä­ra vän Andre­as La­ger­gren. Be­spo­ke fit­ter på Tai­lo­rab­le & Co i Se­oul. Han lå­ter in­te ­klä­der­na bä­ra ho­nom. Vil­ka skön­hets­pro­duk­ter ­ an­vän­der du?

– En an­sikts­kräm och li­te ­skäggol­ja då och då. Fa­vo­ri­tac­ces­so­ar?

– En guld­ring med en ru­bin som min mor­mor lät gö­ra åt mig för många år se­dan. Bäs­ta ko­stym?

– För när­va­ran­de min ­måt­ta­de svid från Sa­man Amel, i ljus­grå tunn ull och glen­check­möns­ter. Bäs­ta skjor­ta?

– Vi­ta skjor­tor från ko­re­ans­ka Spal­la. Bäs­ta skor?

– Ga­zi­a­no & Gir­ling för pass­form, es­te­tik, ma­te­ri­al och fi­nish! Vil­ket plagg har du ägt längst som du fort­fa­ran­de an­vän­der?

– En blå rund­hal­sad ­ kash­mir- trö­ja. Bäs­ta stil­tips?

– Var be­kväm! Störs­ta stil­mis­sen?

– För taj­ta jeans. Fa­vo­rit­buik i Sve­ri­ge?

– Sko­ak­tie­bo­la­get. Eu­ro­pas bäs­ta ser­vice och pro­dukt­ut­bud i sin ­ka­te­go­ri. Fa­vo­rit­bu­tik i världen?

– Ett måste­be­sök när man är i ­Ne­a­pel är bu­ti­ken E.Ma­ri­nel­la. Man tar en kaf­fe och för­svin­ner i slips­ha­vet. Vems stil i världen är du mest av­und­sjuk på?

– Chad Park Woo, som dri­ver B&Tai­lor. Hans gar­de­rob vo­re ro­lig att ut­fors­ka. Du har vun­nit 10 mil­jo­ner kro­nor, vil­ken är din förs­ta kö­pim­puls?

– En lyx­se­mes­ter åt mi­na ­för­äld­rar. Om du kun­de re­sa i ti­den, vil­ken epok skul­le du åter­vän­da till?

– Jag skul­le hell­re åka fram­åt i ­ti­den – det skul­le va­ra mer in­tres­sant. Vil­ket är ditt förs­ta stilmin­ne?

– Lå­ga vi­ta Ni­ke Air For­ce One. Hur klär du dig of­ta på job­bet?

– Ud­da ka­vaj, skjor­ta och grå byx­or fun­kar alltid. Vad be­stäl­ler du all­de­les för of­ta på re­stau­rang?

– Alltid dopp­sko på Pelikan. Om du var en film­ka­rak­tär, vem skul­le du va­ra?

text kon­rad olsson fo to mor­gan nor­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.