Pit­tiU omo

Plaza Uomo - - SOMMAR - av robert spang­le

Pla­za Uo­mo fång­ar värl­dens mest väl­kläd­da mo­de­per­son­lig

he­ter un­der Flo­rensmäs­san.

Herr­mo­de­mäs­san Pitti Uo­mo är ­snyg­ga­re än nå­gon­sin – i al­la fall om man ser till be­sö­kar­na. Vi skic­ka­de ut vår fo­to­kor­re­spon­dent för att fånga ja­nu­a­ri­mäs­sans mest väl­kläd­da män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.