Som­mar

Plaza Uomo - - SOMMAR -

Sva­la plagg och le­di­ga ac­ces­so­a­rer för som­mar­da­gar att

­till­bringa med stil.

Ah, un­der­ba­ra som­mar! Vi häng­er un­dan ko­sty­mer­na, stäl­ler in lä­ders­kor­na, lå­ter slip­sen vi­la. Men ba­ra för att den skräd­da­de ­gar­de­ro­ben tar se­mes­ter be­hö­ver ­stil­käns­lan in­te gö­ra det. Vi tillå­ter oss en ­le­di­ga­re look – men kva­li­tet och pass­form är li­ka vik­tigt på po­lo­trö­jan och bomull­ska­va­jen. Kom­plet­te­ra med ett par stil­re­na trai­ners och en to­te­bag att för­va­ra sol­glas­ö­go­nen och se­mester­läs­ning­en i.

To­te­bag i lä­der Prus­se, 26 490 kr, ­Botte­ga Ve­ne­ta. ­Bomull­ska­vaj, 2 799 kr, ­Wool­rich. Sko Tar­mac, 2 600 kr, CQP. Piké­trö­ja Hol­mes, 599 kr, ­Oscar Jacob­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.