Enc­kell

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

olof SKRI­BENT

Olof Enc­kell är man­nen bakom stil­saj­ten Ma­no­lo.se och dess­utom fö­re det­ta Pla­za Uomo-re­dak­tör. Nu­me­ra job­bar han på Eton men fort­sät­ter att de­la sin mo­de­ex­per­tis med oss. Den här gång­en i form av en krö­ni­ka om sprez­za­tu­rans va­ra el­ler ic­ke va­ra.

– Jag minns min re­por­ta­ge­re­sa till ko­stym­till­ver­ka­ren Ca­ru­so för ­förs­ta num­ret av Pla­za Uomo. En ­fan­tas­tisk re­sa som slu­ta­de med att vi satt i den lil­la byn So­rag­na och åt cu­la­tel­lo bred­vid dans­ka stjärnkoc­ken René Red­ze­pi. En när­mast bi­sarr kom­bo av smak och stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.