Ehrs

Plaza Uomo - - MEDARBETARE -

bru­no fo­to­graf

Bru­no Ehrs fa­vo­rit­ko­stym i gra­fit­grått är sig­ne­rad Hackett och han häng­er gär­na en trö­ja av sam­me ­de­sig­ner över si­na ax­lar. Så med en stor be­und­ran ställ­de Bru­no ner ­sta­ti­vet och fo­to­gra­fe­ra­de mo­deska­pa­ren Je­re­my Hackett i hans ­ele­gan­ta bu­tik i Lon­don.

– De­lar av bu­ti­ken kän­des som att kli­va in i en eng­elsk gent­le­mans ­pri­va­ta hem. Men jag fick skyn­da mig på att fo­to­gra­fe­ra, för kloc­kan tio kom de förs­ta kun­der­na och då slogs spot­lighten i ta­ket på och slog ut det vack­ra dags­lju­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.