Nyc­keln till stil

Plaza Uomo - - JOURNAL -

the­ar­mou­ry.com

mon­sieur­fox.com

Tap­par du of­ta bort nyck­lar­na? Gör som sti­li­ko­nen Alan See, från bu­ti­ken The Ar­mou­ry, och häng hem­nyc­keln i en li­ten ked­ja som fästs med en sil­ver­knut i ka­vajsla­get och se­dan tryggt häng­er ner i ka­va­jens bröst­fic­ka. Det­ta har kom­mit att bli ett mo­de­at­tri­but som fler och fler har ta­git ef­ter. Två bu­ti­ker som säl­jer ele­gan­ta nyc­kel­ked­jor med en mat­chan­de knut i guld el­ler sil­ver är The Ar­mou­ry och Mon­si­uer Fox.

&

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.