Vasst sam­ar­be­te

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Ac­ces­so­ar­ex­per­ter­na på tys­ka Shi­bu­mi Ber­lin lan­se­ra­de ny­li­gen en trev­lig ny­het – ett sko­sam­ar­be­te med un­gers­ka Lazlo Vass. Till­sam­mans har de ta­git fram två mo­del­ler till­ver­ka­de på de två läs­ter som den le­gen­da­ris­ka sko­ma­ka­ren Ro­ber­to Ugoli­ni ta­git fram för Vass. Den förs­ta är en bal­mo­ral ox­ford på F-läs­ten och den and­ra är en u-tip ox­ford på den mer mejs­la­de och av­smal­nan­de U-läs­ten. www.shi­bu­mi-ber­lin.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.