Håll byx­an på plats

Plaza Uomo - - JOURNAL -

En trend som vi sett de se­nas­te åren är att byx­er­nas mid­ja bli­vit hög­re, vid­den på be­nen ge­ne­rö­sa­re samt att gång­vec­ken har kom­mit till­ba­ka. Ett smi­digt sätt att då hål­la byx­an på plats är att an­vän­da hängslen. Då får man ock­så ett na­tur­li­ga­re och snyg­ga­re fall. Egent­li­gen ska man ald­rig ha skärp till ko­stym me­nar många, om det be­hövs så är det näm­li­gen fel stor­lek på byx­an. Men und­vik hängslen med sma­la­re band i ny­lon och med clips. Sat­sa i stäl­let på rik­ti­ga, från ex­em­pel­vis brit­tis­ka Al­bert Thurston, som fästs i byx­ans knap­par.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.