En till ita­li­e­na­re

Plaza Uomo - - JOURNAL -

Gö­te­borgs­bu­ti­ken Spi­ga 3 fort­sät­ter att ad­de­ra in­tres­san­ta va­ru­mär­ken till sitt re­dan fi­na ut­bud. Nu i vin­ter bör­jar de säl­ja topp­kon­fek­tion från La Ve­ra Sar­to­ria Na­po­le­ta­na, el­ler Ora­zio Lu­ci­a­no som mär­ket ock­så kal­las ef­ter nam­net på dess äga­re och mäs­terskräd­da­re. Det ita­li­ens­ka fö­re­ta­get till­ver­kar si­na plagg helt för hand i Ne­a­pel och räk­nas till en av de främs­ta i värl­den på fär­dig kon­fek­tion. Äga­ren och hans son Pi­no re­ser även jor­den runt och mått­syr ko­sty­mer, ka­va­jer och roc­kar åt de mest kräs­na kun­der­na. Sti­len är tyd­ligt ita­li­ensk med en mjuk kon­struk­tion och exklusiva ty­ger, och ge­nom en per­fekt till­skär­ning för­sö­ker de ska­pa en smick­ran­de sil­hu­ett. www.spi­ga3.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.