Christi­an kimber

Plaza Uomo - - INTERVJU -

Ål­der: 27 år. Bor: Mel­bour­ne, Austra­li­en. Ak­tu­ell: Dri­ver det eg­na ­mär­ket Christi­an Kimber. Har ­pre­cis lan­se­rat en kol­lek­tion trai­ners och snea­kers till­sam­mans med ­Ei­dos Napoli. Åter­för­säl­ja­re: Lin­ne­ga­tan 2, Per Ljung, Mar­cus Malm­borg.

Instagram: @c_kim­ber Läs mer: christi­an­kim­ber.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.