Si­mo­ne Rig­hi

Sti­li­Ko­nen

Plaza Uomo - - MANUAL -

om man som Si­mo­ne Rig­hi bor i Flo­rens och äger Fra­si, stans bäs­ta bu­tik, och dess­utom är po­et och må­la­re, då le­ver man som en äk­ta re­näs­sans­man. Si­mo­ne Rig­hi klär sig oklan­der­ligt i klas­sis­ka skräd­da­de plagg och bär upp dem på ett sätt som känns helt na­tur­ligt. Han lyc­kas all­tid se le­digt väl­klädd ut och har själv sagt att han har ett be­hov av att ut­tryc­ka sig kre­a­tivt. Det­ta gör ho­nom till en fan­tas­tisk in­spi­ra­tions

källa och en mo­dern sti­li­kon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.