Vävt med liv

Plaza Uomo - - MANUAL -

Det finns fle­ra oli­ka tweed­ty­ger. Ett av de mest in­tres­san­ta är det som kal­las do­ne­gal tweed, vil­ket är nam­net på de ty­ger som ur­sprung­li­gen väv­des i nord­väst­ra irland och ytt­re Hebri­der­na. Det är spräck­ligt och fullt av liv som en kon­se­kvens av att man läg­ger in and­ra garn­fär­ger i väv­ning­en. Främs­ta till­ver­ka­re i dag är fa­mil­je­fö­re­ta­get Mol­loy & sons.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.