Bär på histo­ria

Plaza Uomo - - MANUAL -

Portföljen så som vi bär den i dag lär har kom­mit till un­der 1850-ta­let. Det är en ut­veck­ling av den tyg­väs­ka som fram tills dess an­vän­des av främst frans­män­nen och som i dag kal­las car­pet bag. Eng­els­män­nens dok­tors­väs­ka gladsto­ne var den förs­ta va­ri­an­ten på en mo­dern port­följ.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.