Kon­sul­ta­tion

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vid ett förs­ta mö­te med en skräd­da­re så bör­jar man all­tid med en kon­sul­ta­tion för att kom­ma fram till vad som ska sys upp och vad kun­den har för smak och öns­ke­mål om ut­se­en­de. En duk­tig skräd­da­re kan tol­ka kun­dens öns­ke­mål och se­dan gui­da ige­nom de­sign­val och pass­form. Mått tas av kun­dens kropp vil­ka lig­ger till grund för ett unikt pap­persmöns­ter som skräd­da­ren och hans till­skä­ra­re ska­par.

förs­ta ­prov­ning

Det är allt­så dags för den förs­ta av­prov­ning­en av tre. Nu tes­tas ­ex­em­pel­vis en ­ihop­tråck­lad ka­vaj av ­kun­den. I det­ta förs­ta steg finns va­re sig fål­lar, fo­der el­ler fic­kor. ­Of­tast är ba­ra en ärm ­dit­satt för att in­te gö­ra ­ar­be­tet ­dub­belt ef­tersom det ­näs­tan all­tid blir rätt så många ­ju­ste­ring­ar ef­ter den förs­ta ­prov­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.