Prov­ning 3

Plaza Uomo - - MANUAL -

prov­ning 2

Någ­ra vec­kor se­na­re gör man än­nu en av­prov­ning. Ka­va­jen har fått fål­lar men som en­dast är tråck­la­de för att lätt kun­na änd­ras. Skräd­da­ren kri­tar och nå­lar för att kom­ma ihåg de ju­ste­ring­ar som krävs. Än så länge finns var­ken fo­der el­ler knap­par.

Nu har man of­tast en sista ­av­prov­ning. Ka­va­jen har inga tråck­la­de söm­mar – och fo­der, knap­par och fic­kor är fär­di­ga. Den ser helt en­kelt ut som den ska när den är klar men ­krä­ver li­te fin­juste­ring­ar. ­Där­ef­ter pressas den en sista gång och är fär­dig för le­ve­rans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.