Tänk tvärtom

Plaza Uomo - - MANUAL -

Vå­ga tän­ka tvärtom! Lä­ser ni klas­sis­ka mo­de­böc­ker så skri­ver många att man ska lå­ta skräd­da­re sy upp det som de hi­sto­riskt sett kan bäst. Ka­te­go­riskt att ­brit­ter ska gö­ra tunga fla­nell­ko­sty­mer och tweed­ka­va­jer me­dan ita­li­e­na­re ska sy upp tun­na ull­ko­sty­mer och lin­ne­plagg. Det tyc­ker in­te vi. Det ser otro­ligt bra ut när en brit­tisk klas­sisk skräd­da­re syr upp en som­mar­ko­stym i lin­ne el­ler en yt­ter­rock i mju­ka­re kash­mir, el­ler när en ita­li­e­na­re gör en ofod­rad tweed­ka­vaj med mjuk kon­struk­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.