Nor­ton & Sons

Plaza Uomo - - MANUAL -

Iko­nen Pa­trick Grants flagg­skepp på Sa­vi­le Row har fått en enorm fram­gång se­dan han tog över det slum­ran­de skräd­de­ri­et i hjär­tat av May­fair för tio år se­dan. I dag gör de trunk shows i främst USA. Pri­ser­na är höga lik­som för de fles­ta på den­na an­ri­ka skräd­de­ri­ga­ta. sö­rer i en klas­siskt sku­ren brit­tisk stil. De be­sö­ker USA ­re­gel­bun­det och har även bör­jat re­sa till ­Tyskland. De­ras dub­bel­knäpp­ta ko­stym är en ikon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.