Pitt i uomo

Plaza Uomo - - FINAL -

Vad: Värl­dens vik­ti­gas­te mäs­sa för skräd­dat herr­mo­de.

Var: På for­tet For­tez­za da bas­so i cen­tra­la Flo­rens.

När: I ju­ni (vår­mo­de) och ja­nu­a­ri (höst­mo­de) var­je år. Histo­rik: Grun­da­des 1972.

Sta­tistik: Ca 30 000 ­be­sö­ka­re och 1 178 va­ru­mär­ken från över 30 län­der.

Öv­rigt: Pla­za Uomo är part­ner med mäs­san och ­ord­nar en stor fest un­der

vec­kan (se si­dan 18).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.