Bonds nya ur

Plaza Uomo - - JOURNAL -

I se­nas­te Bondrul­len Spect­re bär Ja­mes Bond åter­i­gen en Ome­ga­kloc­ka vär­dig en spi­on. La­gom till film­pre­miä­ren lan­se­ra­de Ome­ga en li­mi­te­rad upp­la­ga om 7007 kloc­kor ba­se­ra­de på sin ret­ro­dy­ka­re Sea­mas­ter 300. Kloc­kan har fle­ra till­ta­lan­de de­tal­jer så som en su­per lu­mi­no­va lys­mas­sa, svart ke­ra­misk vrid­ring, en så kal­lad ­lolli­pop-se­kund­vi­sa­re, ett spe­ci­al­gjort ran­digt na­to­band med 007 in­gra­ve­rat och in­te minst ur­ver­kat Ome­ga mas­ter co-ax­i­al ca­lib­re 8400. Pris 60 600 kr. ome­ga­wat­ches.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.