Sann stil

Plaza Uomo - - JOURNAL -

På jakt ef­ter en stil­sä­ker julklapp? Här är en! Den ny­li­gen ut­giv­na boken True sty­le är en bra pre­sent till dig själv el­ler till and­ra mo­de­in­tres­se­ra­de her­rar som bätt­re vill för­stå hur man mat­char fär­ger, möns­ter, ma­te­ri­al. Boken är skri­ven av den ame­ri­kans­ka för­fat­ta­ren, jour­na­lis­ten och sti­li­ko­nen G. Bru­ce Boyer som har en ge­di­gen bak­grund in­om klas­siskt mo­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.